Bezinningstochten home

Algemene voorwaarden

Algemeen
Bezinningstochten is onderdeel van ITIP School voor leven en werk. Wij organiseren bezinningstochten, natuurretraites en vision quests in binnen- en buitenland. Onze reizen staan in het teken van stilte, bezinning en persoonlijke groei. We reizen niet als toeristen, maar meer als pelgrims of zoekers, waarbij de uiterlijke en de innerlijke reis samengaan. Bezoek aan plekken en gebieden zijn daarbij hulp. Zo ook stilte, meditatie, lichaamswerk, thema’s die ingebracht worden, dromen. Naast individuele bezinning zijn er groepsmomenten waarin we ervaringen uitwisselen, een verdiepende oefening doen of inspiratie bieden. Iedere reis heeft zijn eigen accenten en sfeer, en wordt mede vormgegeven door wat er in de groep ontstaat en wat de begeleiders inbrengen. Al onze begeleiders zijn geschoold in hun eigen vakgebied en hebben tevens een intern opleidingstraject bij het ITIP doorlopen. Zij hebben ruime ervaring in het werken met mensen en organisaties, en weten uit eigen ervaring wat het betekent om een fundamentele wending te maken in hun bestaan.

Aanmelding
Via de website van Bezinningstochten vult de deelnemer het inschrijfformulier voor de betreffende reis in en wordt de inschrijving verstuurd. De deelnemer ontvangt direct een automatisch bericht en daarna volgt binnen enkele dagen de officiële bevestiging van deelname. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan krijgt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Binnen enkele werkdagen ontvangt de deelnemer meer informatie over de voorbereiding op de reis. Onze bezinningstochten in het buitenland organiseren we samen met SNP Natuurreizen. Wij delen de persoonsgegevens van de deelnemer daarom met SNP, waarna zij de deelnemer informeren over verzekering, tickets, e.d. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. Voor onze binnenlandse reizen komt deze van het ITIP. Voor onze buitenlandse reizen van SNP. Het ITIP en SNP dragen zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname
Een deelnemer schrijft zich in voor een reis om zich op zichzelf en zijn leven en/of werk te bezinnen, en mogelijk om daarin keuzes te maken en/of een verandering te realiseren. Ervaring met meditatie en persoonlijke ontwikkeling is een pré, maar niet een vereiste. De belangrijkste voorwaarde is dat de deelnemer ervoor kiest om tijdens de reis persoonlijk contact te maken met de begeleiders en mede-deelnemers en over zijn of haar ervaringen te delen. En dat hulp en/of feedback in principe welkom is en gezocht wordt. 

Voorafgaand aan iedere reis vindt er een telefonisch intakegesprek en/of een kennismakingsavond plaats. Mocht er in dit contact twijfel ontstaan over het voldoen aan de voorwaarden voor deelname, dan zal de begeleider dat aan de deelnemer kenbaar maken. Je kunt daarbij denken aan twijfel over gezondheid en/of conditie van een deelnemer, onvoldoende besef van de aard van een bezinningstocht, etc. Mocht daarin de twijfel niet worden weggenomen, dan behoudt Bezinningstochten het recht om in uitzonderlijke gevallen deelname te weigeren.

Verantwoordelijkheid
Uiteraard zijn onze begeleiders verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop van de reis en zorgvuldige begeleiding van het (groeps-)proces. Ons uitgangspunt is echter dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor een goede reis bij de deelnemer zelf ligt. Reizen brengt nu eenmaal risico’s en ongemakken met zich mee, waarin zich onverwachte of vervelende omstandigheden kunnen voordoen. Dat kunnen praktische zaken zijn, zoals ziek worden, bagage kwijtraken, vertraging oplopen, slechte wegen, etc. Maar ook zaken die op het onderlinge contact en het innerlijke proces betrekking hebben (onderlinge irritaties, geen aansluiting vinden bij de groep of de begeleiding, verwachtingen waar niet aan voldaan wordt). We verwachten hierin om te beginnen dat de deelnemer bereid is om naar zichzelf te kijken en daarover het contact met ons als begeleiders te zoeken. Onze tochten zijn ter bezinning, en vaak kan er juist van de moeilijkheden of ongemakken iets geleerd worden. Daarbij kan de deelnemer altijd een beroep doen op onze begeleiders en mag van ons verwacht worden dat wij ons committeren om de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden bij het proces dat hij of zij doormaakt.

De eindverantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van onze buitenlandse reizen ligt bij onze samenwerkingspartner SNP. Zij zullen in specifieke situaties en/of geval van nood de benodigde maatregelen treffen. De begeleiders van Bezinningstochten zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Annuleren van een reis bij te weinig deelnemers
Wanneer er zich voor een reis minder deelnemers hebben aangemeld dan het minimale aantal dat op de website van Bezinningstochten staat vermeld, behoudt Bezinningstochten het recht om de betreffende reis te annuleren. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemer. Al geïnde reiskosten worden gerestitueerd.

INITIATIEF VAN ITIP | SCHOOL VOOR LEVEN EN WERK

Bezinningstochten is een initiatief van ITIP School voor leven en werk, opleidingsinstituut voor iedereen die wil leven en werken vanuit bezieling en vertrouwen. We geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk drijft, je vervuld leeft en jouw bestemming vindt in de wereld. Al meer dan 35 jaar bieden wij opleidingen en activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, en zijn we werkzaam in het veld van organisatieontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben we bijna 20 jaar ervaring in het  organiseren van bezinningstochten, natuurretraites en inspiratiereizen.