Bezinningstochten home

Algemene voorwaarden

Algemeen
Bezinningstochten is onderdeel van ITIP School voor leven en werk. Wij organiseren bezinningstochten, natuurretraites en vision quests in binnen- en buitenland. Onze reizen staan in het teken van stilte, bezinning en persoonlijke groei. Al onze begeleiders zijn geschoold in hun eigen vakgebied en hebben tevens een intern opleidingstraject bij het ITIP doorlopen. Zij hebben ruime ervaring in het werken met mensen en organisaties, en weten uit eigen ervaring wat het betekent om een fundamentele wending te maken in hun bestaan.

Verantwoordelijkheid begeleiders ITIP en deelnemers
Uiteraard zijn onze begeleiders verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop van de reis en zorgvuldige begeleiding van het (groeps-)proces. Ons uitgangspunt is echter dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor een goede reis bij de deelnemer zelf ligt. Reizen brengt nu eenmaal risico’s en ongemakken met zich mee, waarin zich onverwachte of vervelende omstandigheden kunnen voordoen. Dat kunnen praktische zaken zijn, maar ook zaken die op het onderlinge contact en het innerlijke proces betrekking hebben. We verwachten hierin om te beginnen dat de deelnemer bereid is om naar zichzelf te kijken en daarover het contact met ons als begeleiders te zoeken. Daarbij kan de deelnemer altijd een beroep doen op onze begeleiders en mag van ons verwacht worden dat wij ons committeren om de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden bij het proces dat hij of zij doormaakt.

Verantwoordelijkheid SNP
De eindverantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van onze buitenlandse reizen ligt bij onze samenwerkingspartner SNP. Zij zullen in specifieke situaties en/of geval van nood de benodigde maatregelen treffen. De begeleiders van Bezinningstochten zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Aanmelding
Aanmelding kan via de website van Bezinningstochten. Na inschrijving ontvangt de  deelnemer een bevestiging dat de aanmelding is ontvangen. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan krijgt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Onze bezinningstochten in het buitenland organiseren we samen met SNP Natuurreizen. Wij delen de persoonsgegevens van de deelnemer daarom met SNP, waarna zij de deelnemer informeren over verzekering, tickets, e.d. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. Voor onze binnenlandse activiteiten komt deze van het ITIP, voor onze buitenlandse reizen van SNP. Het ITIP en SNP dragen zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorafgaand aan iedere reis vindt er een telefonisch intakegesprek en/of een kennismakingsavond plaats. Mocht er in dit contact twijfel ontstaan over het voldoen aan de voorwaarden voor deelname, dan zal de begeleider dat aan de deelnemer kenbaar maken. Je kunt daarbij denken aan twijfel over gezondheid en/of conditie van een deelnemer, onvoldoende besef van de aard van een bezinningstocht, etc. 

Annuleringsvoorwaarden Bezinningstochten
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:
• Bij annuleren tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom met een minimum van €35,-)
• Bij annuleren tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• Bij annuleren binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

ITIP (moederbedrijf van Bezinningstochten.nl) is gemachtigd zonder enige reden potentiële deelnemers te weigeren voor enige activiteit, opleiding of reis.

Annuleren van een reis bij te weinig deelnemers
Wanneer er zich voor een reis minder deelnemers hebben aangemeld dan het minimale aantal dat op de website van Bezinningstochten staat vermeld, behoudt Bezinningstochten het recht om de betreffende reis te annuleren. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemer. Al geïnde reiskosten worden gerestitueerd.

OP ZOEK NAAR AVONTUUR MET DIEPTE

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van bezinningstochten, natuurretraites, vision quests en inspiratiereizen. Meer dan 1000 deelnemers gingen je voor met een gemiddelde waardering van 8,8! Daarmee zijn we dé expert op dit gebied in Nederland.

Bezinningstochten is een initiatief van het ITIP. Wij geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk beweegt, je vervuld leeft en jouw bestemming in de wereld vindt. Al meer dan 40 jaar bieden wij opleidingen en activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Verder zijn we werkzaam in het veld van organisatieontwikkeling, loopbaanbegeleiding en bezinningstochten.