Bezinningstochten home

duurzaamheid

ITIP en bezinningstochten, een klimaat neutrale organisatie

Wij zijn ons ervan bewust dat met name onze reizen naar het buitenland een grote belasting zijn voor het milieu. Iedere reiziger oefent een niet te vermijden invloed uit op zijn reisbestemming: de natuur en de lokale cultuur. Wij houden daar in het programma zo veel mogelijk rekening mee. Voor reizen die we in Europa organiseren stimuleren wij het reizen per trein of carpoolen. Hiermee proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten en daar waar dit niet lukt de CO2-uitstoot te compenseren. Het ITIP vraagt naast de verplichte SNP compensatie om een vrijwillige additionele bijdrage per reis.

Verplichte CO2 compensatie via SNP

Voor onze buitenlandse reizen werken we samen met SNP. Ook SNP vindt een zo klein mogelijke footprint belangrijk. Op SNP/duurzaamheid vind je hun beleid en visie terug. Voor compensatie van CO2 werkt SNP samen met Southpole projects. SNP stelt haar financiële bijdrage voor CO2 compensatie verplicht. 

Additionele bijdrage voor investering in duurzaamheid

De vrijwillige additionele bijdrage vragen we omdat wij naast de compensatie ook willen investeren in duurzaamheid. We houden hierbij de Nederlandse norm aan van €50 per ton CO2. Volgens een goed onderbouwd rekenmodel hebben we voor onze buitenlandse reizen een additioneel bedrag berekend van € 17,50 per deelnemer per reis, die we investeren in duurzaamheid. Op het boekingsformulier kun je je keuze voor deze additionele bijdrage aangeven. SNP int dit bedrag namens het ITIP. Wanneer je hiervoor kiest, vind je dit als extra regel op de factuur terug. Je bent uiteraard vrij hiervoor wel of niet te kiezen, maar we hopen dat je daaraan mee wilt werken.
De binnenlandse bezinningstochten worden via het ITIP gefactureerd. Ook hier geldt een vrijwillige bijdrage ten behoeve van duurzaamheid.

INITIATIEF VAN ITIP | SCHOOL VOOR LEVEN EN WERK

Bezinningstochten is een initiatief van ITIP School voor leven en werk, opleidingsinstituut voor iedereen die wil leven en werken vanuit bezieling en vertrouwen. We geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk drijft, je vervuld leeft en jouw bestemming vindt in de wereld. Al meer dan 35 jaar bieden wij opleidingen en activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, en zijn we werkzaam in het veld van organisatieontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben we bijna 20 jaar ervaring in het  organiseren van bezinningstochten, natuurretraites en inspiratiereizen.