Bezinningstochten home

duurzaamheid

ITIP en bezinningstochten, een klimaat neutrale organisatie

Wij zijn ons ervan bewust dat met name onze reizen naar het buitenland een grote belasting zijn voor het milieu. Iedere reiziger oefent een niet te vermijden invloed uit op zijn reisbestemming: de natuur en de lokale cultuur. Wij houden daar in het programma zo veel mogelijk rekening mee.

In de coronatijd hebben we ons opnieuw afgevraagd hoe we willen reizen. We willen het vliegen beperkt houden. Eén keer in de vijf jaar een bijzondere reis maken naar een plek waar je zelf niet zo snel naar toe gaat, zoals de woestijn of Nepal, kan wat ons betreft. Dus die verre reizen blijven we aanbieden. Maar we ontwikkelen ook bewust meer reizen dichtbij huis, in Nederland en Europa. 

Voor reizen die we in Europa organiseren stimuleren wij het reizen per trein of carpoolen. Hiermee proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten en daar waar dit niet lukt de CO2-uitstoot te compenseren.

Verplichte CO2 compensatie via SNP

Voor onze buitenlandse reizen werken we samen met SNP. Ook SNP vindt een zo klein mogelijke footprint belangrijk. Op SNP/duurzaamheid vind je hun beleid en visie terug. Voor compensatie van CO2 werkt SNP samen met Southpole projects. SNP stelt haar financiële bijdrage voor CO2 compensatie verplicht. Dit is in de prijs van onze tochten inbegrepen.

INITIATIEF VAN ITIP | SCHOOL VOOR LEVEN EN WERK

Bezinningstochten is een initiatief van ITIP School voor leven en werk, opleidingsinstituut voor iedereen die wil leven en werken vanuit bezieling en vertrouwen. We geloven dat wanneer je uitdrukking geeft aan wat je werkelijk drijft, je vervuld leeft en jouw bestemming vindt in de wereld. Al meer dan 35 jaar bieden wij opleidingen en activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, en zijn we werkzaam in het veld van organisatieontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben we bijna 20 jaar ervaring in het  organiseren van bezinningstochten, natuurretraites en inspiratiereizen.